De werkwijze van Emireurope is gestoeld op de volgende drie uitgangspunten:

Persoonlijk assessment

Waarbij we de jongere niet zien als een optelsom van zijn problemen. We gaan in gesprek met de jongere om zodoende zijn doelen en mogelijkheden in kaart te brengen. Wat maakt dat hij zijn doelen steeds niet bereikt en wat maakt dat hij regelmatig tot een mismatch komt met zijn omgeving.

We proberen in Frankrijk zo goed mogelijk te luisteren naar de “hele” persoon met zijn persoonlijke wensen en ideeën over hoe zijn leven vorm te geven.

 

Cognitieve training

Een belangrijk inzicht waar we naar streven is dat de jongere begrijpt dat hij voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is en ook kan zijn, voor de wijze waarop hij reageert op de mensen en de wereld om hem heen. En dat hij dat ook kan veranderen. Dat als hij de balans met zijn omgeving zou willen herstellen en zo ook zijn persoonlijke doelen zou willen bereiken het dus belangrijk is tot een effectievere strategie te komen. Overtuigingen die saboteren veranderen naar overtuigingen die

in het dagelijks leven helpender zijn en effectiever. We gaan er van uit dat je van alles kan “hebben” en dat er van alles om je heen in je leven kan gebeuren, maar hoe je er uiteindelijk mee omgaat bepaal je zelf.

 

 

Kelly heeft een jaartje gewoond op een
paardenstoeterij. In het begin was ze wel
een beetje bang, maar dat verdween al
snel. Paardrijden gaat inmiddels heel
goed. 

 

 

Leren door te doen

Elk gastgezin heeft z’n eigen routine, regels en afspraken. De jongere wordt uitgenodigd daaraan deel te nemen aan alle facetten van dat samen-leven. Door zich steeds bewust te blijven van zijn persoonlijke doelen en de inspanning die daarvoor nodig is, als ook zijn soms diep ingesleten irrationele overtuigingen, probeert de jongere grip op zichzelf te houden. Al doende leert hij meer te reageren vanuit z’n vernieuwde en effectievere strategie en valt zo steeds weer zijn eigen irrationaliteit aan. Hij leert beter om te gaan met de hem bekende stressoren en zal al doende beter in balans kunnen blijven met zijn omgeving.

Steeds weer reflecteren we samen op de praktijk van alle dag, en al doende zal de jongere, in deze specifieke context, meer en meer bewust bekwamer reageren.

Deze ervaring, met daarbij vooral de positieve gewaarwording dat hij zelf de regie over z’n leven kan vasthouden, maken dat hij meer vertrouwen krijgt in de toekomst en in eigen kracht.

 

 

Leren door doen!